HET WAPEN VAN REEK

Werkgroepen

Gebruikers, vrijwilligers, personeel en bestuur zorgen in de werkgroepen samen voor een toekomstbestendige invulling van het Wapen.

Gebruikersoverleg
Het bestuur van de stichting belegt minimaal één keer per jaar een gebruikersoverleg. Tijdens het gebruikersoverleg stelt het bestuur ten minste de volgende zaken aan de orde:

- Financiële stand van zaken
- De programmering voor de komende periode
- Kansen en ontwikkelingen waarop ingespeeld kan worden
- Eventuele wijzigingen in het bestuur, vacatures of wijziging van het huishoudelijk reglement

Het gebruikersoverleg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Jongerenraad
We willen graag jongeren betrekken zodat ook zij meer binding krijgen met het Wapen. Daarom zetten we ons in om een jongerenraad op te richten die onder andere advies geeft over het jeugdprogramma, de communicatie en de inrichting van het Wapen. Daarnaast daagt het bestuur de jongeren uit om vooral zelf aan de slag te gaan met het organiseren van activiteiten. Hierdoor ontwikkelen de jongeren vaardigheden en competenties, zoals organiseren en communiceren.

Werkgroep programma/evenementencommissie
Deze werkgroep organiseert evenementen en activiteiten in Het Wapen. Bijvoorbeeld de Reekse Quiz, de bierproefavond, het kermismatinee, de Sint intocht en een wintermarkt.

Werkgroep beheer
Deze werkgroep organiseert de exploitatie, beheer, verhuur, schoonmaak, inkoop, sleutelbeheer, opslag etc. Het dagelijks bestuur en een personeelslid van het Wapen vormen samen deze werkgroep

Werkgroep gebouw
Deze mensen zijn verantwoordelijk voor alles rondom de accommodatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan inrichting en onderhoud. Maar ook aan bijvoorbeeld het verzorgen van de techniek bij evenementen.

Werkgroep communicatie
Deze werkgroep ontwikkelt het communicatieplan en strategie, zij verzorgen onze communicatiemiddelen zoals de website, social media, flyers etc.