HET WAPEN VAN REEK (visie)

Visie

Het Wapen is het bloeiende hart van Reek waar altijd iets te doen is. Een ontmoetingsplek van en voor Reekenaren. Betrokken inwoners organiseren er betekenisvolle activiteiten waar mensen gelukkig van worden.

Verenigingen, bedrijven en instellingen maken gebruik van deze ontmoetingsplek. Ze organiseren activiteiten, huren een ruimte, organiseren evenementen of zijn gevestigd in het gebouw. We ondernemen samen en maken lokaal maatschappelijke impact.

Bloeiend hart
Het Wapen is het bloeiende hart van Reek, waar altijd iets te doen is. Het is een plek waar jong en oud elkaar ontmoet, helpt en inspireert. Daarbij wordt gedacht vanuit functies zoals ontmoeten, leren, cultuur, ontspannen en (ver)zorgen. Iedereen kan in Het Wapen van Reek terecht om muziek te maken, creatief bezig te zijn, te biljarten, een boek te lezen of een kop koffie te drinken.

Betrokken
Door de krachten te bundelen wordt er meer bereikt. De gebruikers van Het Wapen van Reek zijn betrokken en zetten zich in om het Wapen te laten bloeien. Dat laten ze zien door het vele vrijwilligerswerk dat in het Wapen plaats vindt. Gebruikers zijn niet alleen consument, maar ook producent. Bij betrokken zijn hoort ook samen delen. Zo worden de ruimtes in het Wapen gedeeld, maar ook verhalen uit de gemeenschap.

Betekenisvol
In het Wapen worden betekenisvolle activiteiten voor alle doelgroepen georganiseerd. Daarbij is er ook voor inwoners met een kleine portemonnee, een handicap of statushouders. Het doel is om ook activiteiten voor kwetsbare doelgroepen te organiseren, bijvoorbeeld WMO-activiteiten. Hierdoor worden tevens nieuwe verdienmodellen aangesproken.

Samen
De accommodatie is een thuis voor iedereen. Verenigingen en inwoners leveren samen een bijdrage aan de invulling van het Wapen en zijn samen verantwoordelijk. Dit zorgt voor een duurzaam toekomstperspectief.

In het Wapen van Reek worden betekenisvolle en voor iedereen toegankelijke activiteiten georganiseerd. Er is continuïteit van de huidige activiteiten én er worden nieuwe doelgroepen bereikt. Van belang is dat er een samenwerking tussen gebruikers tot stand komt, waarbij er samen gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden. Daarom leggen we de verbinding tussen jong en oud en organiseren we in samenwerking met de zorgcoöperatie WMO-activiteiten.

We willen een Wapen van Reek gestuurd door gebruikers en het dorp. Binnen de stichting staat samenwerking centraal. Gebruikers krijgen een belangrijke positie, waardoor er ook meer betrokkenheid en zeggenschap ontstaat. We stemmen activiteiten met de gebruikers én het dorp af.