HET WAPEN VAN REEK (projecten / plannen)

Projecten/plannen

De gebruikers is gevraagd welke onderwerpen prioriteit hebben voor de toekomst van Het Wapen van Reek. Daar kwam onderstaande top vijf van onderwerpen uit:
1. Samenwerking met het dorp versterken
2. Meer betrokkenheid van gebruikers
3. Structureel overleg met gebruikers
4. Verbouwen van de foyer
5. Een energieneutraal Wapen en verbetering van de klimaatregulatie

Deze top vijf geeft aan dat de gebruikers van Het Wapen van Reek graag zien dat het Wapen verbonden is met het dorp. Het toont aan dat er draagvlak en betrokkenheid bij de gebruikers is om de toekomst van het Wapen samen vorm te geven. Ook vinden de gebruikers verbeteringen aan de accommodatie in de vorm van duurzaamheid en uitstraling van de foyer noodzakelijk.

De volgende projecten zijn opgepakt:

1,2 en 3 Samenwerking, betrokkenheid en structureel overleg
We hebben het beheer van Het Wapen van Reek overgenomen van Dorpshuizen Landerd. Hierdoor komt het beheer van Het Wapen in Reekse handen. Met het nieuwe bestuur is ook een nieuwe visie en een daarbij passende overlegstructuur ingevoerd. Hiermee hopen we samen met en voor alle Reekenaren een toekomstbestendige invulling aan Het Wapen te geven. Natuurlijk zoeken we daarbij de samenwerking met de Reekse horeca en met Sport & Spel.

4. Opknappen van de foyer
De foyer wordt als ongezellig en onpraktisch ervaren. Bij het opknappen van de foyer gaan we uit van de volgende uitgangspunten:
- De foyer is de huiskamer van het Wapen van Reek
- Er is een cafégevoel
- De bar wordt verkort en de drempel achter de bar wordt weggehaald
- Er wordt wellicht een bibliotheekpunt gerealiseerd
- Er wordt een ruimte voor jongeren gerealiseerd waar zij, al dan niet onder begeleiding, spelletjes doen, gamen en ontmoeten
- Er komt een verrijdbaar scherm om ruimtes af te schermen en knusser te maken
- Een lichtplan dat voor gezelligheid zorgt
- Een bezoekerspaneel waarop te zien is welke activiteiten waar plaats vinden en wat er in de toekomst is gepland
Samen met Van Gaal BV is er een plan voor het opknappen van de foyer gemaakt. We zijn nu met de gemeente in overleg over de financiering van het plan

5. Duurzaamheidsmaatregelen
Om de stijging van het gebruik en kosten voor energie tegen te gaan is er de wens om het Wapen van Reek zo energieneutraal mogelijk te maken. Denk hierbij aan het vervangen van de tl-verlichting door ledverlichting en het optimaliseren van de temperatuurbeheersing. Daarnaast dient het klimaatbeheersingssysteem vervangen te worden. Ook is er de wens voor zonnepanelen. Ook hiervoor ligt een plan klaar en zijn we in overleg met de gemeente.