Wapen van Reek gaat voor energieneutraal

Wapen van Reek gaat voor energieneutraal met pilot

Met de oplevering van 162 zonnepanelen en een batterijpakket heeft Het wapen van Reek, als eerste gemeenschapsaccommodatie in Maashorst, een belangrijke pioniersrol in de duurzaamheidsambities van de gemeente. Daarmee zet het college verdere stappen in de afspraak uit het bestuursakkoord, om gemeentelijk vastgoed – waar mogelijk – energieneutraal te maken.

Het Wapen van Reek krijgt met deze nieuwe installatie een voorbeeldfunctie in het project ‘Zon op daken’, waarmee Maashorst zijn doelen vorm gaat geven met het oog op toekomstbestendig gemeenschappelijk vastgoed en verduurzaming daarvan. De gemeente hoopt met deze pilot voorop te lopen in verduurzaming en ook als voorbeeld te dienen voor andere bedrijven en organisaties in Maashorst. Lees verder